Kết nối Windows Server từ Linux

Từ Linux, để remote vào Windows server, bạn nên sử dụng Remina Remote Desktop Client được tích hợp sẵn.

remote-windows-linux-1

Chọn Create a new remote desktop file để thêm server bạn cần remote:

remote-windows-linux-2

Tại cửa sổ hiện ra, điền Name (tên server – đặt bất kỳ), Server (WAN IP), User name (tên đăng nhập – mặc định là Administrator), Password.

Điều chỉnh mục Resolution để chỉnh độ phân giải (nếu muốn). Bạn nên sử dụng 1024 x 768, độ phân giải này khá phù hợp với các kích cỡ màn hình thông thường.

Chọn Connect.
Lựa chọn Yes để accept certificate:

remote-windows-linux-3

Như vậy là bạn đã remote thành công vào server Windows
remote-windows-linux-4

Ở Windows, bạn cũng có sẵn một công cụ để remote desktop, xem thêm hướng dẫn tại đây để tìm hiểu cách remote Windows server từ Windows client.