Dừng dịch vụ

Khi dừng dịch vụ, hệ thống sẽ xóa tên miền, các tài khoản, nhóm cũng như dữ liệu trong toàn bộ các email thành viên của tên miền trên hệ thống. Sau khi xóa, dữ liệu sẽ không thể phục hồi.

Để xóa hoặc dừng sử dụng dịch vụ Business Email, quý khách chọn mục Cài đặt, chọn Dừng dịch vụ.

Khi hộp thoại hiện ra, gõ lại tên miền vào ô textbox, bấm Xác nhận

Untitled