Upload Custom Windows Image từ VMware và Hyper-V

Bizfly Cloud hiện hỗ trợ việc upload các image chứa hệ điều hành riêng của khách hàng lên hệ thống. Từ image này, khách hàng có thể tạo Cloud Server từ các Image này.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể sử dụng tính năng này để import các máy ảo từ các hệ thống ảo hóa khác (như VMWare, KVM, …) hoặc ổ cứng từ các nhà cung cấp Cloud khác.

Đối với các máy ảo là hệ điều hành Windows đạng chạy trên các nền tảng ảo hóa như là VMWare, Hyper V, … khi muốn chuyển lên Bizfly Cloud cần phải tiến hành cài Virtio Driver và balloon driver (phục vụ lấy metrics Memory) trước khi đóng thành các image vmdk hay vhd.

Tiến hành cài đặt Virtio driver

Untitled

• Truy cập vào ổ CD đã mount trong máy ảo:

Untitled

• Tiến hành cài đặt virtio driver, ấn next cho đến khi cài đặt hoàn tất:

Untitled

Untitled

Cài đặt balloon

  • Copy thư mục balloon tương ứng với hệ điều hành windows đang dùng vào ổ C:

Untitled

• Cài đặt blnsvr với quyền Administrator bằng cách click chuột phải và chọn Run as a Administrator:

Untitled

• Kiểm tra service đã chạy trong phần Services tức là đã cài đặt thành công:

Untitled

Upload image lên cloud

  • Shutoff VM và export to OVF ta dược file vmdk (với Hyper-V tương tự xuất ra định dạng vhd) và upload thành custom image trên BizflyCloud:

Untitled

• Bây giờ có thể sử dụng image này để tạo máy chủ trên BizflyCloud như 1 image:

Untitled