Nạp tiền: Thẻ quốc tế

Hướng dẫn nạp tiền với thẻ thanh toán quốc tế qua 2 cổng thanh toán:

 • VNPT EPAY: Hỗ trợ thẻ Visa, Master, JCB.
 • VNPAY: Hỗ trợ thẻ Visa, Master, JCB, UnionPay.
 1. Từ Trang nạp tiền, https://manage.bizflycloud.vn/billing/#balance, chọn số tiền cần nạp, chọn Thanh toán.
 2. Tạo trang Nạp tiền vào Balance, mục Thanh toán qua Bizfly Billing, chọn VNPT EPAY VISA/MASTER hoặc Thanh toán bằng VNPAY.
 3. Chọn Thanh toán ngay.

Chọn VNPT EPAY VISA/MASTER hoặc Thanh toán bằng VNPAY:

VNPT EPAY CARD

VNPT EPAY ATM

 1. Nhập thông tin thẻ thanh toán.

VNPT EPAY ATM

 1. Nhập mã OTP/3D Secure nếu có.

 2. Chờ cho đến khi nhận được thông báo thành công hoặc thất bại từ giao diện của Bizfly Cloud.

VNPT EPAY ATM

VNPT PAY

 1. Chọn phương thức Thẻ thanh toán quốc tế.

VNPAY CARD

 1. Nhập thông tin thẻ thanh toán.

VNPAY CARD

 1. Nhập mã OTP, 3D Secure nếu có

 2. Chờ cho đến khi nhận được thông báo thành công hoặc thất bại từ giao diện của Bizfly Cloud.

VNPAY CARD