Tạo SSH key cho Cloud Server

Keypair là cặp key để xác thực khi SSH vào cloud server và được đưa vào cloud server trong quá trình tạo server. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một keypair hoặc import keypair nếu bạn đã có sẵn. Các cloud server mặc định kết nối bằng hai cách: dùng keypair và dùng password. Bizfly Cloud khuyến cáo bạn nên sử dụng keypair để kết nối và chặn truy cập bằng password để đảm bảo bảo mật tốt nhất cho server của bạn.

1. Tạo keypair

Đăng nhập vào trang vccloud.vn để bắt đầu sử dụng dashboard.

Tại phần tài khoản, click chọn Bảo mật hoặc vào qua url https://manage.bizflycloud.vn/account/security

Untitled

Kéo xuống phần SSH keys, click Thêm SSH key

Untitled

Có 2 cách tạo ssh key : Tạo mới hoàn toàn hoặc import 1 keypair đã có sẵn.

Cách 1: Tạo mới keypair

Sau khi click vào nút Thêm SSH key, hộp thoại hiện ra, mặc định sẽ là Tạo ssh key mới, tại đây, bạn chỉ cần điền tên ssh key hoặc dùng tên gợi ý của hệ thống, sau đó nhấn Tạo SSH Key

Untitled

Hộp thoại hiện ra , bấm xác nhận

Untitled

Sau khi tạo thành công, bạn sẽ nhận được email gửi về với thông tin ssh key (bao gồm private key và public key).

Untitled

Cách 2: Import keypair có sẵn

Sau khi click vào nút Thêm SSH key, hộp thoại hiện ra, chọn tab Import SSH key

Untitled

Điền public key đã có vào ô Public Key , điền tên ssh key hoặc sử dụng tên gợi ý của hệ thống , sau đó nhấn Import SSH Key

Hộp thoại hiện ra, bấm Xác nhận

Untitled

Sau khi hoàn thành các bước trên, ta có thể thấy danh sách các ssh key của account được liệt kê

Untitled

2. Xóa keypair

Muốn xóa một keypair không cần dùng tới, click chọn key pair đó, bấm vào biểu tượng xóa

Untitled

Hộp thoại hiện ra, bấm xác nhận

Untitled