Cấu hình player

*Cấu hình video player

Vào phần cấu hình video player

  • Click vào giao diện ‘Cấu hình Player’ trên thanh menu

Quản lý danh sách website player cho phép hiển thị

  • Thêm hoặc xóa tên miền mà bạn cho phép nhúng và hiển thị player. Nếu tên miền chưa được khai báo trong danh sách này thì khi nhúng player sẽ không hiển thị được.

Tùy chỉnh giao diện player

  • Chỉnh sửa giao diện trình phát video theo phong cách, sở thích của bạn
    • Tùy chọn theme: Lựa chọn màu sắc
    • Tùy chọn skin: Lựa chọn style hiển thị

*Hướng dẫn nhúng video player lên website

  • Click vào menu ‘Lấy mã nhúng’ -> ‘Hướng dẫn nhúng Player’ để mở giao diện này
  • Có các đoạn code mẫu hỗ trợ nhúng video player lên trang web của bạn để phát video ở hiệu năng cao nhất và sử dụng được hết các tính năng của Bizfly Cloud VoD như DRM, Video analytic…
  • Có 3 phương pháp nhúng cơ bản có thể hỗ trợ hầu hết nhu cầu cho trang web của bạn