Phương thức thanh toán pay as you go (PAYG)

Pay as you go (PAYG) là gì

Pay as you go là hình thức thanh toán dùng đến đâu trả tiền đến đó. Đây là hình thức thanh toán cho các dịch vụ cloud đang phổ biên trên thế giới.

Tại sao cần phương thức thanh toán Pay as you go ?

Nhận thấy việc thanh toán theo gói có nhiều tồn tại như là người dùng phải trả chi phí cho những phần tài nguyên chưa sử dụng và luôn phải quan tâm với việc nâng cấp gói. Có thể sẽ bị gián đoạn dịch vụ nếu không nâng cấp kịp thời. Với sự bất tiện đó, các kỹ sư của chung tôi đã làm việc ngày đêm để cho ra mắt cách thức thanh toán Pay as you go giúp người dùng bớt lo lắng về việc trả phí cho dịch vụ.

Người dùng được lợi gì với Pay as you go

Khác với cách mua dịch vụ theo gói truyền thống, người dùng sẽ phải trả chi phí cho toàn bộ các tài nguyên mặc dù không dùng hết toàn bộ các tài nguyên trong gói đó. Nhưng với Pay as you go người dùng chỉ phải trả cho những gì mình đã sử dụng. Không cần phải quan tâm đến việc nâng cấp gói hay hạ gói để có được chi phí tối ưu.

Tối ưu quy tắc tính lượng tài nguyên sử dụng.

Pay as you go của Dịch vụ Simple Storage có nguyên tắc tính theo từng tài nguyên sử dụng trong từng giờ. Dịch vụ Simple Storage sẽ tính tiền các tài nguyên sau

  • Storage : Dung lượng người dùng sử dụng được tính theo từng giờ, mỗi giờ người dùng sẽ dùng trung bình bao nhiêu đơn vị lưu trữ sẽ được tính tiền theo đó. Ví dụ trung bình 1h người dùng sử dụng được 100GB sẽ tính tiền 100GB, sau đó thêm dữ liệu đi thì còn giờ sau có trung bình có 110GB dung lượng sẽ tính tiền 110GB dung lượng. Trong trường hợp xóa dữ liệu cũng sẽ tính lại trung bình trong 1 giờ sử dụng bao nhiêu GB dung lượng lưu trữ.
  • Datatransfer : người dùng chỉ phải trả chi phí data transfer khi download, không tính tiền phần upload. Mỗi giờ người dùng sử dụng bao nhiêu GB data transfer sẽ được tính theo mức lũy tiến như trong link ở đây.

Với cách tính Pay as you go như vậy người dùng sẽ tối ưu được chi phí so với việc sử dụng gói và hoàn toàn không phải lo về vấn đề nâng hay hạ gói.