Khởi tạo machine

Để tạo một machine mới, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập dashboard của dịch vụ Cloud Backup tại đây

Bước 2: Chọn Tạo mới :

Bước 3: Tại màn hình Thêm mới machine, nhập Tên machine rồi chọn Tạo mới. Các thông tin như Địa chỉ IPHệ điều hành bạn không cần thiết phải nhập. Hệ thống sẽ tự động nhận diện thông tin của server khi server kết nối đến machine :

Bước 4: Hệ thống sẽ tạo một machine mới và hiển thị các thông tin của machine cho bạn. Bạn chú ý các thông tin sau:

  • 1 : Tải xuống FILE cấu hình : Dùng để tải xuống file cấu hình agent.yaml, bao gồm các thông tin về ACCESS_KEY, MACHINE_ID, SECRET_KEY của machine. Bạn sẽ sử dụng file này khi cài đặt agent thủ công.
  • 2 : Sao chép nội dung FILE cấu hình : Copy riêng trường SECRET_KEY của machine
  • 3 : Các script cài đặt agent : Bizfly hỗ trợ bạn cách nhanh nhất để cài đặt agent. Bạn chỉ cần copy script (phù hợp với hệ điều hành của bạn) và paste lên terminal của server để chạy, agent sẽ được tự động cài lên server của bạn dưới dạng 1 service/deamon
  • 4 : Kiểm tra : Sau khi cài đặt agent bạn có thể click Kiểm tra để xem trạng thái kết nối của agent. Bước này là tùy chọn, có thể bỏ qua.
  • 5 : Xác nhận : Chọn để hoàn tất việc tạo machine

Sau khi tạo machine hoàn tất, machine vừa tạo sẽ được hiển thị trên dashboard :

Sau khi tạo machine, bước tiếp theo là cài agent trên server của bạn. Tham khảo cách cài đặt agent :