Giới hạn tài nguyên

1. Giới hạn tài nguyên – Quota Limit
Giới hạn tài nguyên hay Quota Limit là lượng tài nguyên tối đa một tài khoản có thể sử dụng. Giới hạn này có thể mở rộng tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Quota một tài khoản mới khởi tạo:
+ Cloud server: 2 server
+ CPUs: 4 CPUs
+ RAM: 4GB
+ IP WAN: 3 IP
+ Disk: 60GB SSD và 100GB HDD
+ Snapshot: 50
+ Volume: 10

Tài nguyên mạng mặc định:
+ Băng thông mạng giữa các server trong cùng tài khoản: 500Mbps
+ Băng thông mạng ra internet: 100Mbps (có thể nâng cấp lên tới 4Gbps)
+ Data transfer: không giới hạn\


2. Tăng quota
Tăng quota là việc mở rộng giới hạn tài nguyên của khách hàng tùy theo nhu cầu sử dụng.
Khách hàng cần liên hệ với Nhóm hỗ trợ khách hàng của Bizfly Cloud để được hỗ trợ mở rộng quota:
a. LiveChat trên Dashboard
b. Email: support@bizflycloud.vn
c. Hotline: (024) 73028888 – (028) 73028888

Khi email yêu cầu tăng quota, khách hàng vui lòng gửi cho chúng tôi đầy đủ hai thông tin:
*+ Account hay Email khách hàng dùng đăng ký dịch vụ Cloud Server\

  • Giới hạn tài nguyên mới khách hàng yêu cầu*