Tích hợp Auto Scaling

Tính năng tích hợp với BizFly Auto Scaling cho phép tự động thay đổi số lượng worker node của một node pool theo mức độ sử dụng tài nguyên.

Tìm hiểu thêm BizFly Auto Scaling

Bật tính năng Auto Scale

Bạn có thể cài đặt bật tính năng Auto Scale khi tạo cluster hoặc thêm mới một node pool bằng cách tích chọn vào ô Auto scale

Số lượng worker node sẽ tăng/giảm trong khoảng cho phép tuỳ thuộc vào mức độ sử dụng tài nguyên.

Nếu node pool đã tồn tại, bạn có thể cấu hình bật tính năng Auto scale bằng cách chuyển vào trang chi tiết cluster. Lựa chọn Resize node pool tương ứng và tích chọn vào ô Auto scale và bấm xác nhận.

Hãy chờ một lát để hệ thống hoàn tất cập nhật node pool.

* Tips: Thao tác tương tự nếu bạn muốn tắt tính năng Auto Scale

Tuỷ chỉnh hạn mức Auto Scale

BizFly Auto Scaling thực hiện thay đổi số lượng máy chủ dựa vào mức độ sử dụng tài nguyên theo phần trăm (%).

Mặc định BizFly Kubernetes Engine đặt hạn mức như sau:

  1. Tăng thêm worker pool khi mức độ sử dụng CPU hoặc RAM trung bình của node pool vượt quá 85% liên tục trong 5 phút

  2. Giảm bớt worker pool khi mức độ sử dụng CPU hoặc RAM trung bình của node pool dưới mức 20% liên tục trong 5 phút

Nếu muốn thay đổi, hãy ấn vào biểu tượng mũi tên phía bên cạnh tên của node pool. Bạn sẽ được chuyển hướng sang dịch vụ BizFly Auto Scaling, lúc này bấm sang tab Scaling policies để thực hiện sửa các hạn mức trên theo ý muốn.

Lưu ý tính toán các hạn mức phù hợp với phân bổ tài nguyên worker node

Tham khảo thêm về BizFly Auto Scaling hướng dẫn cấu hình scaling policies