Hướng dẫn sử dụng


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BIZFLY DNS

Chuẩn bị

Để sử dụng được dịch vụ Bizfly DNS, bạn cần có
– Tên miền thuộc sở hữu của bạn.
– Tài khoản dịch vụ tại Bizfly Cloud (Đăng ký tại đây)
– Công cụ kiểm tra: dig, nslookup hoặc Google Dig

CÁC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Hướng dẫn thêm tên miền vào dịch vụ Bizfly DNS
Bản ghi A dùng để trỏ tên miền tới các địa chỉ IPv4.
Bản ghi AAAA dùng để trỏ tên miền tới các địa chỉ IPv6.
Bản ghi CNAME cho phếp chuyển hướng truy cập sang tên miền khác.
Bản ghi MX và TXT thường sử dụng cho dịch vụ Mail Exchange.
Bản ghi AA cho phép trỏ nhiều địa chỉ IP vào một bản ghi A, cùng với healthcheck, bản ghi A sẽ roundrobin giữa các backend active với nhau.