Tạo Replica Nodes

Bizfly Cloud Database là dịch vụ cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây giúp người dùng, doanh nghiệp triển khai một giải pháp quản trị dữ liệu hiệu quả, đảm bảo khả năng khôi phục toàn vẹn dữ liệu trong các tình huống sự cố thảm họa. Đồng thời thực hiện giám sát thông tin liên quan đến hệ quan trị cơ sở dữ liệu của người dùng, tự động điều chỉnh khả năng lưu trữ dữ liệu theo nhu cầu sử dụng tài nguyên của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Bizfly Cloud Database là dịch vụ miễn phí cung cấp bởi Bizfly Cloud trong thời gian Beta và dùng thử. Các nội dung liên quan đến chi phí sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo.


Giới thiệu về Replica Nodes

Replica Nodes được sử dụng để nâng cao khả năng đọc dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Để đảm bảo cho hệ thống cơ sở dữ liệu có thể hoạt động ổn định nhất, Replica Nodes nên có cấu hình lớn hơn hoặc bằng cấu hình của Primary Node. Khi được tạo ra, Replica Nodes sẽ có chức năng đồng bộ các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu với Primary Node.

1. Tạo Database Replica Nodes

Yêu cầu: Để có thể tạo Replica Nodes, Database Instance là MariaDB cần phải có Primary Node với trạng thái ACTIVE

Để tạo Replica Nodes cho Database Instance. Cần phải thực hiện như sau:

  1. Truy cập vào phần quản lý của Database Instance

Untitled

  1. Chọn Nodes để truy cập và quản lý Database Nodes

Untitled

Tìm đến mục Replica node chọn Tạo Replica Node để tiến hành tạo Database Node:

Untitled

Lựa chọn Data Center mong muốn, đặt tên và khởi tạo.

2. Quá trình tạo Replica Nodes

Dưới đây là quá trình tạo Replica Nodes và những điều cần lưu ý khi tạo Replica Nodes

https://docs.bizflycloud.vn/assets/images/cloud-database/create-replica-nodes/how-to-create.png

1. Khi thực hiện tạo Replica Nodes, Database Engine sẽ thực hiện tạo ra một bản Backup dữ liệu từ Primary Node cho tới khi hoàn thành.
2. Replica Node sẽ thực hiện download bản Backup mà Primary Node đã tạo.
3. Replica Node thực hiện import dữ liệu của bản Backup
4. Replica Node tiếp tục đồng bộ dữ liệu với Primary Node