Tạo Backups Database

Bizfly Cloud Database là dịch vụ cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây giúp người dùng, doanh nghiệp triển khai một giải pháp quản trị dữ liệu hiệu quả, đảm bảo khả năng khôi phục toàn vẹn dữ liệu trong các tình huống sự cố thảm họa. Đồng thời thực hiện giám sát thông tin liên quan đến hệ quan trị cơ sở dữ liệu của người dùng, tự động điều chỉnh khả năng lưu trữ dữ liệu theo nhu cầu sử dụng tài nguyên của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Bizfly Cloud Database là dịch vụ miễn phí cung cấp bởi Bizfly Cloud trong thời gian Beta và dùng thử. Các nội dung liên quan đến chi phí sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo.


Backups được sử dụng để sao lưu dữ liệu của cơ sở dữ liệu. Có thể sử dụng để tạo ra Database Instance hoặc khôi phục lại các dữ liệu của cơ sở dữ liệu tại thời điểm thực hiện backup trong trường hợp cần thiết.

Tạo Backups cho Database Instances

Để tạo Backups cho Database Instances, bạn cần thực hiện như sau:

Từ menu Tất cả dịch vụ phía bên trái trên cùng của trang quản trị, chọn Cloud Database

Chọn Backups:

Untitled

Chọn Tạo Backup, thực hiện chọn Database Instance mong muốn thực hiện backup:

Untitled

Tại giao diện này, bạn cũng có thể thực hiện các thao tác như:

Untitled

  1. Tạo Database Instances từ backups

  2. Xóa backups

Untitled