Resources

Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ tính năng cho phép tạo và quản lý các cảnh báo đối với tài nguyên Cloud Servers, Ổ cứng, … trên môi trường Bizfly CloudCác công cụ cho Bizfly Cloud WatcherSDK cho Bizfly Cloud Watcher

Bizfly Auto Scaling hỗ trợ SDK cho các ngôn ngữ GolangPython.