Hướng dẫn sử dụng


Để có thể dễ dàng tải lên và quản lý video của mình
Chỉnh sửa video theo nhu cầu
Tùy chỉnh giao diện trình phát video theo sở thích và quản lý việc phân phối video
Bảo vệ video của bạn, chống download trái phép
Bizfly Cloud VoD hỗ trợ tích hợp một công cụ quản lý tài nguyên video lên hệ thống quản trị nội dung Website (CMS) của bạn dưới dạng một plugin nhúng với nhiều tiện ích trực quan.