Hướng dẫn cấu hình player

Cấu hình video player

Vào phần cấu hình video player

Quản lý danh sách website

  • Thêm hoặc xóa tên miền mà bạn cho phép nhúng và hiển thị player. Nếu tên miền chưa được khai báo trong danh sách này thì khi nhúng player sẽ không hiển thị được.

Tùy chỉnh giao diện player

  • Chỉnh sửa giao diện trình phát video theo phong cách, sở thích của bạn
    • Tùy chọn theme: Lựa chọn màu sắc
    • Tùy chọn skin: Lựa chọn style hiển thị