Hướng dẫn khởi tạo kho video

1. Truy cập trang khởi tạo VoD

Sau khi đăng nhập vào hệ thống. Tích chọn “Khởi tạo” trên Dashboard, cuộn Menu và chọn dịch vụ “Video on Demand”. Khi giao diện khởi tạo kho video hiện ra, điền đủ các thông tin rồi click vào nút Khởi tạo kho video

2. Nhập thông tin cấu hình kho video

3. Ấn nút khởi tạo

Sau khi khởi tạo thành công, hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình thông báo, kèm theo các thông tin tóm tắt về kho video vừa tạo