Bản ghi AAAA

Bản ghi AAAA

Tương tự bản ghi A, bản ghi AAAA dùng để trỏ tên miền tới các địa chỉ IPv6.
Trong cấu hình dưới đây, bạn đã trỏ tên miền bizflycloud.tk tới địa chỉ IPv6 là 2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348
Lưu ý: Giá trị "@" tương ứng với tên miền gốc của bạn (bizflycloud.tk)

Sau khi tạo bản ghi thành công, bạn có thể kiểm tra bằng cách truy cập thử trang web với domain bizflycloud.tk hoặc sử dụng công cụ phân giải tên miền của Google Dig