Tạo và quản lý Volume

Volume hiểu đơn giản như một ổ cứng, tuy nhiên trên cloud, bạn có thể thay đổi dung lượng một cách tùy ý.

Tạo ổ cứng

Tại giao diện dashboard chọn Khởi Tạo rồi chọn Ổ cứng

Sau khi được chuyển sang giao diện để tạo ổ cứng, quý khách nhập vào thông tin của ổ cứng cần được tạo.

  • Chọn loại ổ cứng: HDD và SSD.

Hai loại này có giá cả và hiệu suất khác nhau, quý khách nên cân nhắc chọn loại phù hợp nhu cầu sử dụng.

  • Chọn dung lượng ổ cứng: có thể chọn các gói dung lượng có sẵn hoặc tùy chỉnh.

Ổ cứng có thể được tạo từ một máy chủ hoặc từ một bản snapshot hoặc tạo mới 1 ổ cứng trống.

Tên ổ cứng: là tên của ổ cứng được tạo mới.

Giá cả cho ổ cứng cũng sẽ được hệ thống tự động tính và hiển thị lên màn hình

Quản lý volume

Volume sau khi được tạo xong, quý khách sẽ được chuyển đến trang quản lý volume.

Các thao tác thường dùng với volume

  • Gắn volume vào 1 máy chủ:

Chọn volume đang chưa được gắn vào bất kỳ máy nào, Kích vào phần Gắn vào máy chủ, và chọn máy chủ muốn thêm.

Sau khi chọn xong, một thông báo sẽ hiện ra để hướng dẫn quý khách cách mount và sử dụng volume được gắn thêm vào máy chủ.

  • Tăng dung lượng của volume, tạo lịch sao lưu, snapshot, hủy volume

Tăng dung lượng: quý khách có thể tự nhập dung lượng tùy chỉnh hoặc chọn từ 1 số dung lượng có sẵn.

Lưu ý: Không thể thay đổi dung lượng của volume thấp hơn dung lượng hiện tại của volume.

  • Tạo snapshot:

Để tạo snapshot từ ổ cứng, chọn vào mục tạo snapshot, sau đó điền tên của snapshot muốn tạo vào ô thông báo của trang.

  • Đặt lịch sao lưu cho volume

Chọn mục Xem sao lưu tại volume quý khách muốn tạo lịch sao lưu, quý khách sẽ được chuyển sang trang quản lý lịch sao lưu. Chọn Đặt lịch sao lưu

  • Xóa ổ cứng

Với việc xóa ổ cứng, quý khách cần phải nhập OK vào bảng thông báo của trang quản lý để xác nhận việc xóa ổ cứng.

  • Gỡ bỏ volume khỏi máy chủ

Việc gỡ bỏ volume khỏi máy chủ cũng có thể diễn ra tại trang quản lý volume, quý khách cũng cần phải xác nhận việc gỡ bỏ.

Lưu ý: Nếu volume đang được mount trong server, nên umount volume trước để đảm bảo quá trình gỡ bỏ không xảy ra lỗi và không mất dữ liệu.

Không thể detach volume rootdisk khỏi server