Xử lý server bị treo do hết RAM

Một ngày không đẹp trời, dịch vụ của bạn đột nhiên gián đoạn, server thì không thể kết nối được. Đăng nhập vào Dashboard check log ở trang thông tin server (click vào tên server để tới trang này) thấy có log tương tự như sau:

Chọn server cần xem log

Chọn mục Log

Kết quả

Server của bạn vì một nguyên nhân nào đó đang bị treo do hết RAM. Vậy làm thế nào để xử lý trong tình huống này?

1. Thao tác Hard reboot server từ DashboardBạn có thể thao tác reboot từ menu Cloud Server -> Power

Hoặc thao tác tại trang thông tin của server:

Lựa chọn Hard reboot

Trong trường hợp server treo do hết RAM, bắt buộc phải thực hiện Hard reboot.

2. Đợi server khởi động xong, kết nối vào server, kiểm tra các service đang chạy bên trong và cấu hình tối ưu service chiếm dụng nhiều RAM.3. Nếu không tối ưu thêm được nữa, bạn cần tăng RAM của server bằng tính năng Đổi cấu hình

Tại mục Power trong trang thông tin của server, chọn Shutdown server trước khi thao tác để đảm bảo đồng bộ dữ liệu cũng như an toàn hoạt động của server.

Lựa chọn Đổi cấu hình để bắt đầu thay đổi cấu hình:

Click Thay đổi cấu hình, chờ server đổi cấu hình xong, start server và theo dõi trong vài ngày sau đó để đảm bảo server hoạt động ổn định