Tạo Profile geographic

Dưới đây là minh họa các bước tạo, cấu hình Profile geographic.

1. Truy cập trang tạo Profile của dịch vụ TFM

Sau khi đăng nhập vào hệ thống. Tích chọn “Khởi tạo” trên Dashboard, cuộn Menu và chọn dịch vụ “Traffic Manager”.

Trang dùng thử hiện ra, chọn Tạo Profile ngay

2. Nhập thông tin cấu hình Profile

Nhập thông tin profile và thiết lập healthcheck

Cấu hình điều hướng theo vị trí địa lý

3. Kiểm tra lại thông tin và ấn nút khởi tạo

Sau khi khởi tạo thành công, hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình thông báo, kèm theo các thông tin tóm tắt về profile vừa tạo